X
付款时一定要添加付款备注
1、微信扫描二维码;
2、显示付款给“(**莉)”;
3、输入报名总费用,注意点击键盘的"完成"按键关闭键盘,添加付款备注内容为参赛人姓名
4、确认无误后,点击“确认付款”按钮,完成报名费支付;
5、工作人员会及时联系你,确认报名信息。

X

个人报名 团体报名

台湾地区报名链接:立即报名

賽事報名查詢网址:立即報名

精彩瞬间
 • 云水谣2
 • 0Y1A1533
 • 0Y1A1537
 • 0Y1A1566
 • 0Y1A1572
 • 0Y1A1580
 • 0Y1A1592
 • 0Y1A1597
 • 0Y1A1663
 • 0Y1A1680
 • 0Y1A1700
 • 0Y1A1714
 • 0Y1A1718
 • 0Y1A1726
 • 0Y1A1738
 • 0Y1A1740
 • 0Y1A1742
 • 0Y1A1774
 • 0Y1A1783
 • 0Y1A1807
 • 0Y1A1809
图片来自沈宇波,李元章,边界,丰晓飞,吕燕津,途家闽赣,海滨网事与视觉漳州